artykuł nr 1

Zarządzenie nr 84/2020 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Lubawa i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskie Lubawa

Załączniki: