Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona Główna5519
   Dane teleadresowe1217
   Struktura organizacyjna538
Administracja
   Kierownik ŚDS700
Prawo lokalne
   Statut417
   Regulamin408
   Uchwały714
     Rok 2018175
   Zarządzenia364
     Rok 2018153
Dane publiczne
   Budżet510
     202270
     2018/2019/2020/2021585
     202339
   Protokoły z kontroli677
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza520
Przetargi / Konkursy
   Rok 2018561
Tablica Ogłoszeń
   Rok 2018416
Ochrona danych osobowych
   Inspektor danych osobowych683
   Ochrona danych osobowych1616
Koordynator ds. dostępności
   Zarządzenie nr 84/2020 Burmistrza Miasta Lubawa w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności765
   Raporty551
Inne
   Redakcja Biuletynu789
Łączna liczba odwiedzin:17987