artykuł nr 1

Inspektor danych osobowych

Administrator Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie wyznaczył inspektora danych osobowych: Pani Malwina Bruździak, Kontakt: e-mail: iod@ajip.pl, tel. 517 109 217.