artykuł nr 1

Dane teleadresowe

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie
ul. Kupnera 18
14-260 Lubawa
tel/fax  89 645 26 70
e-mail: sds@lubawa.pl

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ EPUAP :  /LubawaSDS/SkrytkaESP
Nazwa adresata dokumentu: Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie

NIP 744 180 94 15
REGON 281461648

Lokalizacja na mapie: