główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie ul. Kupnera 18 14-260 Lubawa tel/fax 89 645 26 70 e-mail: sds@lubawa.pl ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ EPUAP : /LubawaSDS/SkrytkaESP Nazwa adresata dokumentu: Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie NIP 744 180 94 15 REGON 281461648 Lokalizacja na mapie:

Utworzony: 2018-05-26 | Zmodyfikowany: 2021-09-07 20:20

2. Skrzynka Podawcza

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ EPUAP

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ EPUAP : /LubawaSDS/SkrytkaESP Nazwa adresata dokumentu: Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie

Utworzony: 2021-09-07 | Zmodyfikowany: 2021-09-07 20:19

3. Budżet

Sprawozdanie finansowe za 2020 r

I. Sprawozdanie finansowe za 2020r. : 1. Bilans - Bilans 2020 - Bilans 1 2020 - Bilans 2 2020 2. Rachunek zysków i strat - Rachunek zysków i strat 2020 - Rachunek zysków i strat 1 2020 - Rachunek zysków i strat 2 2020 3. Zestawienie zmian w Funduszu jednostki - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 1 2020 4. Informacja dodatkowa - Informacja dodatkowa 2020 - Informacja dodatkowa 1 2020 - Informacja dodatkowa 2 2020 - Informacja dodatkowa 3 2020 5...

Utworzony: 2021-05-08 | Zmodyfikowany: 2021-05-08 11:09

4. Raporty

Raporty

Utworzony: 2021-03-28 | Zmodyfikowany: 2021-03-28 10:18

5. Redakcja Biuletynu

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Marzena Lewicka e-mail: sds@lubawa.pl tel. 89 645 26 70

Utworzony: 2018-05-26 | Zmodyfikowany: 2020-11-18 09:59

6. Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

SDS w Lubawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie. Daty publikacji i aktualizacji Data publikacji strony internetowej: 2018-05-26 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-27 Status pod względem zgodności z ustawą St...

Utworzony: 2020-10-29 | Zmodyfikowany: 2020-10-29 19:54

7. Zarządzenie nr 84/2020 Burmistrza Miasta Lubawa w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności

Zarządzenie nr 84/2020 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 8 września 2020 r. w sprawie ...

Załączniki:

Utworzony: 2020-10-27 | Zmodyfikowany: 2020-10-27 19:39

8. Budżet

Sprawozdanie finansowe za 2019 r

I. Sprawozdanie finansowe za 2019r. : 1. Bilans - Bilans 2019 - 1 - Bilans 2019 - 2 - Bilans 2019 - 3 2. Rachunek zysków i strat - Rachunek zysków i strat 2019 - 1 - Rachunek zysków i strat 2019 - 2 - Rachunek zysków i strat 2019 - 3 3. Zestawienie zmian w Funduszu jednostki - Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 1 - Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 2 4. Informacja dodatkowa - Informacja dodatkowa - 1 - Informacja dodatkowa - 2 - Informacja dodatkowa - 3 - Główne składniki aktywów...

Utworzony: 2020-05-06 | Zmodyfikowany: 2020-05-06 13:00

9. Budżet

Sprawozdanie finansowe za 2018 r

I. Sprawozdanie finansowe za 2018r. : 1. Bilans - Bilans 1 - Bilans 2 - Bilans 3 2. Rachunek zysków i strat - Rachunek zysków i strat 1 - Rachunek zysków i strat 2 - Rachunek zysków i strat 3 3. Zestawienie zmian w Funduszu jednostki - Zestawienie zmian w Funduszu jednostki 1 - Zestawienie zmian w Funduszu jednostki 2 4. Informacja uzupełniająca do sprawozdań finansowych za 2018 r. 5. Informacja dodatkowa - Informacja dodatkowa 1 - Informacja dodatkowa 2 - Informacja dodatkowa 3 - Główne skła...

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 17:47

10. Inspektor danych osobowych

Inspektor danych osobowych

Administrator Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie wyznaczył inspektora danych osobowych: Pani Malwina Bruździak, Kontakt: e-mail: iod@ajip.pl, tel. 517 109 217.

Utworzony: 2018-05-28 | Zmodyfikowany: 2019-03-05 11:54

11. Ochrona danych osobowych

Informacja

Utworzony: 2018-05-29 | Zmodyfikowany: 2018-05-29 11:33

12. Strona Główna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Utworzony: 2018-05-26 | Zmodyfikowany: 2018-05-26 14:15